Tillväxtverket prövar frågor om regionalt investeringsstöd enligt 13–16 §§ i stället för regionen när 1. den totala investeringskostnad som ligger till grund för ansökan över-stiger 25 miljoner kronor, 2. den åtgärd som stöd söks för innebär att en verksamhet flyttas från ett län till ett annat, eller

8053

Regionalt investeringsstöd. Tillväxtverket. Regionalt investeringsstöd kan delfinansiera investeringar i delar av landet. Stödet kan ges för investeringar i materiella och immateriella tillgångar.

Regionalt investeringsstöd kan delfinansiera investeringar i delar av landet. En arbetsgivare kan under vissa förutsättning efter ansökan få lönebidrag för anställd personal och företagsstöd som till viss del finansierar personalkostnaderna i verksamheten. 2021-01-05 Tillväxtverket. Regionalt investeringsstöd kan delfinansiera investeringar eller lönekostnader i delar … Tillväxtverket delfinansierar investeringen med 56 miljoner kronor i regionalt investeringsstöd som bidrar till innovation, export och nya jobb. 2019-05-17 Syftet med regionalt investeringsstöd 1 §  För att främja en hållbar tillväxt i stödföretagen och därmed en hållbar regional tillväxt, får stöd i samband med investeringar lämnas i form av regionalt investeringsstöd. Det regionala investeringsstödet skall bidra till att uppfylla de nationella hållbarhetsmålen.

Tillväxtverket investeringsstöd

  1. Forsakringskassan ornskoldsvik oppettider
  2. Maternal services in australia
  3. Hans andersson sopor
  4. Kulturskolan karlstad lärare
  5. Agardsskogen vardcentral
  6. Bioteknik antagningspoäng
  7. Gammal vedspis i kök

den totala investeringskostnad som ligger till grund för ansökan överstiger 25 miljoner kronor, 2. den åtgärd som stöd söks för innebär att en verksamhet flyttas från ett län till ett annat, eller 3. ansökan gäller stöd till tilläggsinvesteringar eller till ökade Vid prioritering mellan ändamålen ska Tillväxtverket säkerställa en rimlig nivå av regionalt investeringsstöd där myndigheten är ensam beslutsfattare. Vid prioritering av medel av andra regionala företagsstöd ska insatserna främst bidra till att stärka de län som har de största behoven och utmaningarna.

När Tillväxtverket fokuserar på krisstöden i spåren av pandemin ökar just nu inte hinner administrera ”normala” investeringsstöd på grund av 

Du har förresten inte ens legitimerat dig. Målet med åtgärden är att öka lönsamheten i rennäringsföretagen och därmed öka konkurrenskraften. Detta ska ske utifrån traditionell samisk kunskap och med  Ansökan gör du digitalt via Tillväxtverkets. Kontakta oss gärna innan du börjar med din ansökan.

17 maj 2019 Tillväxtverket bidrar till finansieringen av en ny batterifabrik i Skellefteå. Företaget Northvolt får ett regionalt investeringsstöd på 30 miljoner 

Tillväxtverket investeringsstöd

Regionalt investeringsstöd. Tillväxtverket.

Tillväxtverket investeringsstöd

Vi har regeringens uppdrag att främja hållbar näringslivsutveckling och regional tillväxt samt att genomföra strukturfondsprogram. Regionalt investeringsstöd kan delfinansiera investeringar i delar av landet. Stödet kan ges för investeringar i materiella och immateriella tillgångar. En förutsättning är att investeringen är tillväxtinriktad och bidrar till en hållbar utveckling för företaget och den aktuella regionen.
Salt production company

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:61) om regionalt investeringsstöd dels att i 23, 55, 56, 58, 67 och 75 §§ samt rubriken närmast före 48 § orden ”Verket för näringslivsutveckling” ska bytas ut mot ”Tillväxtverket”, Tillväxtverket prövar frågor om regionalt investeringsstöd enligt 13–16 §§ i stället för länsstyrelsen om 1. den totala investeringskostnad som ligger till grund för ansökan översti- 2021-03-19 · Sunnes kommunalråd Kristina Lundberg (C) aktualiserade nyligen problemet med att Tillväxtverket har svårt att hinna med ”normala” investeringsstöd på grund av coronapandemin. Det här fick värmländske riksdagsledamoten Daniel Bäckström (C) att ta upp frågan med berörd minister. Vid prioritering mellan ändamålen ska Tillväxtverket säkerställa en rimlig nivå av regionalt investeringsstöd där myndigheten är ensam beslutsfattare. Vid prioritering av medel av andra regionala företagsstöd ska insatserna främst bidra till att stärka de län som har de största behoven och utmaningarna.

Du kan också få stöd för distributions- och logistiklösningar. 2021-02-26 Tillväxtverket leder en myndighetsgrupp där vi ingår tillsammans med 15 andra myndigheter.
Roslagstull stockholm

Tillväxtverket investeringsstöd
Tillväxtverket leder en myndighetsgrupp där vi ingår tillsammans med 15 andra myndigheter. Myndighetsgruppen arbetar för en stark och hållbar besöksnäring. Broschyren Tillsammans för en stark och hållbar besöksnäring beskriver vad statliga myndigheter och bolag gör för att stärka samordningen inom turism och besöksnäring.

investeringsstöd Tillväxtverket bidrar till finansieringen av en ny batterifabrik i Skellefteå. Företaget Northvolt får ett regionalt investeringsstöd på 30 miljoner kronor. Totalt investerar företaget flera miljarder i batterifabriken.

17 maj 2019 Nu skjuter även Tillväxtverket till pengar genom att ge Northvolt ett investeringsstöd på 30 miljoner kronor. Tillväxtverkets generaldirektör 

1. den totala investeringskostnad som  17 maj 2019 Nu skjuter även Tillväxtverket till pengar genom att ge Northvolt ett investeringsstöd på 30 miljoner kronor. Tillväxtverkets generaldirektör  21 feb 2011 post 24.1, som används för regionalt investeringsstöd, sysselsättningsbidrag, stöd till kommersiell service, central projektverksamhet (i vissa fall  28 dec 2018 Skogsmaskintillverkaren Komatsu Forest i Umeå får 56 miljoner kronor av Tillväxtverket för att delfinansiera sin investering i en ny  26 aug 2020 FordonsGas Sverige och Götene kyltransporter har fått investeringsstöd från Klimatklivet för att bygga gastankstationer och köpa in gasbilar. 3 dec 2019 Tillväxtverket prövar frågor om regionalt investeringsstöd enligt 13 16 §§ i. stället för regionen när. 1.

Läs mer om Regionalt investeringsstöd hos Tillväxtverket här. Kommunal borgen för investeringsstöd. Tillväxtverket har beviljat Västervik Resort AB ett investeringsstöd på 3,2miljoner till.